Jaarlijks archief 2018

doorprayerimpact

Themabijeenkomst Prayer Impact 26 juni, Pionieren met lef, waar dan?

Wil jij ook meer positieve impact in je werk, met je gebedsgroep en door het netwerk van Prayer Impact? Denk met ons mee!

Op 26 juni, van 12.30 – 13.30 uur, willen we met jou een ontdekkingstocht aangaan. Naar welke gebieden verleggen wij onze activiteiten? Hebben we het lef om ook op andere vakgebieden en disciplines invloed uit te oefenen? Durf je je ideeën in te brengen, ook wanneer ze niet in jouw formele taakopdracht liggen? Geloof je dat jij met je door God gegeven talenten het verschil zal maken?

Wij geloven als Prayer Impact dat we een nieuwe tijd zijn ingegaan met nieuwe focus en vernieuwende werkvormen.  En dat we geleid door Gods Geest als pioniers met lef in staat zijn om nieuwe gebieden te herkennen en in bezit te nemen, en wat dood is tot leven te brengen, wat ziek is te herstellen en wat gebonden is te bevrijden.
Het Prayer Impact team zal  jou in deze bijeenkomst inspireren en begeleiden is deze ontdekkingstocht. En natuurlijk is er daarbij ook veel tijd voor gebed!

Kom naar de themabijeenkomst op 26 juni aanstaande bij het Ministerie van EZK & LNV, Bezuidenhoutseweg 73, Den Haag/Visserzaal 50 – gang C Zuid 4

 

Geef je wel even op bij a.deboer@minez.nl

doorprayerimpact

Themabijeenkomst 22 mei 2018 Wees een pionier!

Sta op en wandel in je pioniersgeest.

In je werk, in je buurt of stad zie je dat zaken anders kunnen. De liefde ontbreekt en er heerst misschien zelfs vijandschap.  Mensen zijn van God los.
De gebruikelijke manier van werken zet geen zoden aan de dijk. Ook al ben je actief het effect blijft uit.  Ben jij bereid te gaan pionieren om impact te maken op je omgeving. Durf je het aan het eens over een andere boeg te gooien en anders te gaan vissen?
Wat is er voor nodig om te pionieren? Op welke manier gingen Jozef, Daniël, Jezus en Mozes pionieren? Welk getuigenis heb jij bij het pionieren?

Kom naar de themabijeenkomst op dinsdag 22 mei aanstaande bij het Ministerie van EZK & LNV, Bezuidenhoutseweg 73, Den Haag/Visserzaal 50 – gang C Zuid 4

 

Geef je wel even op bij a.deboer@minez.nl

doorprayerimpact

Themabijeenkomst 20 februari 2018 12.30 – 13.30 uur: Vernieuwing en reformatie van Nederland

Themabijeenkomst 20 februari 2018 12.30 – 13.30 uur: Vernieuwing en reformatie van Nederland
Vernieuwing, transformatie en reformatie van Nederland. Grote woorden?
Steeds vaker horen we dat christenen dit verlangen in hun hart ontvangen.
Is het tijd voor nieuwe wijn in nieuwe zakken? Welke veranderingen zien we nu al?
En wat betekent dat voor ons in het dagelijkse werk in overheid, business en onderwijs?
In ieder geval is het christelijk geluid, de geur van Jezus Christus, de zalving van Gods Geest in het kabinet weer aanwezig. En bidden we dat zij hierdoor het land vormen naar het plan van God.
De gemeenteraadsverkiezingen beginnen op stoom te komen en ook hier verlangen we dat het christelijk geluid van naastenliefde, zorg voor de schepping, gerechtigheid en vrede ook in de gemeentepolitiek zichtbaar wordt.
Tijdens de bijeenkomst zullen Johanneke Henstra (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat) en Tom Keek (ondernemer voor de publieke zaak) hun visie op transformatie delen. Over nieuwe bronnen en geestelijke opschudding. Daarna zullen we ruim de tijd nemen om concreet te bidden voor ministers en staatssecretarissen en de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart.
Locatie: Ministerie van EZK, Bezuidenhoutseweg 73, Den Haag/Visserzaal – gang C Zuid 4
Aanmelden verplicht: A.deBoer@minez.nl