Categorie Archief Nieuws

doorprayerimpact

Themabijeenkomst 15 januari 2019, duurzaam en gezond voedsel  in een gezonde leefomgeving

Themabijeenkomst  op 15 januari 2019 over ‘duurzaam en gezond voedsel  in een gezonde leefomgeving’

Zorgen dat er nog deze kabinetsperiode voor burgers en boeren in de regio FoodValley merkbare resultaten worden geboekt op het gebied van het eten van duurzaam en gezond voedsel, en waarbij de agrarische productie samengaat met een gezonde leefomgeving voor mens en dier. Dat is de mooie uitdaging waar Johanneke bij LNV aan werkt. Dit doet ze met allerlei partijen binnen de Rijksoverheid en in de regio FoodValley, en hiervoor wordt meer dan € 40 miljoen beschikbaar gesteld.
Volgende week dinsdag verteld zij meer over de uitdagingen om mensen gezonder te laten eten, boeren duurzamer te laten produceren en burgers meer te betrekken bij de plannen in deze regio. Kom ook, en bid en denk mee met deze uitdagingen!

We zijn als prayer impact gestart met een nieuwe reeks themabijeenkomsten. We zoeken Gods wijsheid voor concrete beleidsonderwerpen. Vorige keer ging het nog over armoedebeleid. Op 15 januari staat gezond voedsel centraal. Johanneke is een bevlogen christen die in haar werk Gods wijsheid zoekt.

Locatie : Ministerie van EZK, Bezuidenhoutseweg 73, Den Haag/Abersonzaal 51 – gang C Zuid 4 (geen drank/lunch in de zaal aanwezig)

Aanmelden via: a.deboer@minez.nl 

Vergeet niet je ID mee te nemen, anders mogen we je niet binnen laten.

Namens het team van Prayer Impact

 

doorprayerimpact

Uitstappen in de eindejaarsbijeenkomst en netwerkborrel op 11 december 16.00 uur

Wees welkom bij de eindejaarsbijeenkomst en netwerkborrel van Prayer Impact op 11 december vanaf 16.00 uur.

Praktische gegevens:
Datum : dinsdag 11 december, 16.00 -17.00 uur en aansluitend om 17.00/17.15 uur een netwerkborrel bij café Hof der Muzen, Muzenplein 117, Den Haag
Locatie : Ministerie van JenV, Turfmarkt 147, Den Haag/Hondsrug-zaal (1e etage, M01-23) – aanmelden via j.g.wever@minvenj.nl

Graag nodigen wij je uit voor onze eindejaarsbijeenkomst samen met het de leden van het overheidsgebed (rijk, provincie en gemeente).
Neem gerust collega’s mee, maar meld ze van te voren wel even aan.

We willen tijdens de bijeenkomst samen uitstappen in een nieuwe fase waarin Gods Geest nieuwe vormen en een nog grotere impact. Het mooie is dat God ieders talent en geestelijke gave hierbij gebruikt.

Tijdens de informele netwerkborrel ontstaat er een mooie gelegenheid om je mede-christencollega mee te nemen of eens te spreken collega’s van andere overheden of bedrijven!

Het team Prayer Impact en Rijksgebed

doorprayerimpact

Themabijeenkomst 27 november 12.30 – 13.30 Hoe pakken we de armoede in Nederland aan?

Thema: Aanpakken van de armoede problematiek op Gods manier.

Wil je bij de themabijeenkomst zijn, meld je dan aan bij a.deboer@minez.nl

Locatie: Ministerie van EZK/Visserzaal 50 – gang C Zuid 4, Bezuidenhoutseweg 73 te Den Haag

In de komende tijd wil Prayer Impact zich focussen op maatschappelijke opgaven. Door gezamenlijk kort te spreken over één thema én daarna te bidden, willen we God openbaring vragen voor wijsheid, richting en nieuwe oplossingen. Hierdoor kunnen we elkaar versterken in ons werk in Zijn Koninkrijk.

We willen graag dat er minimaal één persoon uit het christennetwerk aanwezig is, die feitelijk actief is met deze maatschappelijke opgave.
Dus we zoeken dus werkers in het publieke domein, die vanuit hun christen zijn, zich verantwoordelijk voelen voor deze opgave.

 

De eerste maatschappelijke opgave die we in de bijeenkomst centraal stellen is ‘Armoedeproblematiek’.
Tom Keek zal de armoedeproblematiek kort toelichten en zijn visie geven om vanuit talenten maatschappelijke (en stedelijke) opgaven aan te pakken. Hij adviseert overheden en bedrijven hoe ze met armoede en schuldenaren om kunnen gaan.

Wij geloven dat met de wijsheid van Gods Geest dit land én de steden zullen omkeren als christenen bereid zijn zich hiervoor in te zetten.

 

Wil ook jij helpen meebouwen aan dit land, deze provincie en de steden en zo Gods herstel brengen, kom dan naar onze Prayer Impact gebedsbeweging!

Neem gerust je (geloofs-)collega mee!

Hartelijke groet,

namens het kernteam Prayer Impact Den Haag:

contactpersoon Arlette de Boer

Tel. 06-38825321

a.deboer@minez.nl

 

doorprayerimpact

Themabijeenkomst 23 oktober 2018 “In beweging met God”

Thema: ‘In beweging met God’

Uitnodiging themabijeenkomst Prayer Impact

Datum : dinsdag 23 oktober, 12.30 – 13.30 u
Locatie : Ministerie van EZK, Bezuidenhoutseweg 73, Den Haag/Tinbergenzaal gang CZuid4
Aanmelden via: a.deboer@minez.nl (ID meenemen voor de receptiebalie)

God roept ons op om moed en lef te tonen, zoals ook Mozes moed moest tonen om het volk uit Egypte te leiden naar het beloofde land! Zoals een brullende leeuw (God wordt vaak met hem vergeleken) de strijd aangaat, mogen ook wij uitstappen in nieuw werk en/of ons gebied in bezit nemen. Een brullende leeuw (lees christen) dwingt respect af en heeft autoriteit. Gods Geest is voortdurend in beweging, al vanaf de grondlegging van de aarde, en is een scheppende Geest door het gesproken woord.

In deze bijeenkomst bespreken en bidden we gezamenlijk om én hoe in beweging én mét God in beweging te komen. God heeft in deze tijd veel arbeiders in Zijn Koninkrijk nodig. Kom, al biddend, in beweging voor God!

Graag tot ziens op de 23e oktober!

Hartelijke groet,
Kernteam Prayer Impact Den Haag

doorprayerimpact

Themabijeenkomst Prayer Impact 26 juni, Pionieren met lef, waar dan?

Wil jij ook meer positieve impact in je werk, met je gebedsgroep en door het netwerk van Prayer Impact? Denk met ons mee!

Op 26 juni, van 12.30 – 13.30 uur, willen we met jou een ontdekkingstocht aangaan. Naar welke gebieden verleggen wij onze activiteiten? Hebben we het lef om ook op andere vakgebieden en disciplines invloed uit te oefenen? Durf je je ideeën in te brengen, ook wanneer ze niet in jouw formele taakopdracht liggen? Geloof je dat jij met je door God gegeven talenten het verschil zal maken?

Wij geloven als Prayer Impact dat we een nieuwe tijd zijn ingegaan met nieuwe focus en vernieuwende werkvormen.  En dat we geleid door Gods Geest als pioniers met lef in staat zijn om nieuwe gebieden te herkennen en in bezit te nemen, en wat dood is tot leven te brengen, wat ziek is te herstellen en wat gebonden is te bevrijden.
Het Prayer Impact team zal  jou in deze bijeenkomst inspireren en begeleiden is deze ontdekkingstocht. En natuurlijk is er daarbij ook veel tijd voor gebed!

Kom naar de themabijeenkomst op 26 juni aanstaande bij het Ministerie van EZK & LNV, Bezuidenhoutseweg 73, Den Haag/Visserzaal 50 – gang C Zuid 4

 

Geef je wel even op bij a.deboer@minez.nl