Over Prayer Impact

door

Over Prayer Impact

Samen bidden voor en met hooggeplaatsten.

Het gaat om het parlement, het koningshuis, het kabinet, gerechtsdienaren, de (top)ambtenaren, koepelorganisaties, de adviseurs en lobbyisten en andere invloedrijke personen, bedrijven en organisaties in Den Haag.

Onze visie is gebaseerd op 1 Timotheüs 2: 1-5.
Doel is elkaar te bemoedigen en te versterken in dit gebed. Behalve dat we elkaar gaan uitnodigen voor de diverse gebedsmeetings en gebedsinitiatieven, kunnen we ook gezamenlijk initiatieven ontwikkelen.

Over de auteur

administrator