Maandelijks archief december 2019

doorprayerimpact

10 december 16.00 eindejaarsbijeenkomst “Verbinden: van hart tot hart”

Wij nodigen u van harte uit voor de gezamenlijke eindejaarsbijeenkomst van het www.Rijksgebed.nl  en www.PrayerImpact.nl

Locatie: Ministerie van SZW, Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag , 4e etage B-04.48.VZ – Muzenzaal 3. Neem je ID-bewijs mee!

Thema: Verbinden “van hart tot hart!”
Speker: Willy de Zoete, Gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, ChristenUnie. https://www.zuid-holland.nl/overons/bestuur-zh/gedeputeerde-staten/willy-zoete/

Toelichting op het thema: De bijbel roept ons op om ons te verbinden met God, met onszelf, met broeders en zusters en met de mensen in de wereld.
Ieder doet dat vanuit de talenten en gaven die God aan iedereen heeft gegeven.
Ons hartsverlangen geeft richting in hoe we dat mogen doen. We gaan je hierover inspireren en samen over bidden.

We zullen ook terugkijken, getuigen van gebedsverhoringen en danken voor 2019 en vooruit kijken en bidden voor 2020.
Na afloop (± 17.45 uur) bieden wij u graag een borrel aan in www.hofhouse.nl

Stuur deze uitnodiging gerust door aan andere belangstellende christenen bij de overheid, ondernemingen of in het onderwijs.

Nadere informatie volgt op de website www.prayerimpact.nl

Verplicht aanmelden kan bij a.deboer@minezk.nl

Vriendelijke groet,

Mede namens de teams van RGG en Prayer Impact

Tom Keek

06-25158790