Schrijvers archief prayerimpact

doorprayerimpact

10 december 16.00 eindejaarsbijeenkomst “Verbinden: van hart tot hart”

Wij nodigen u van harte uit voor de gezamenlijke eindejaarsbijeenkomst van het www.Rijksgebed.nl  en www.PrayerImpact.nl

Locatie: Ministerie van SZW, Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag , 4e etage B-04.48.VZ – Muzenzaal 3. Neem je ID-bewijs mee!

Thema: Verbinden “van hart tot hart!”
Speker: Willy de Zoete, Gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, ChristenUnie. https://www.zuid-holland.nl/overons/bestuur-zh/gedeputeerde-staten/willy-zoete/

Toelichting op het thema: De bijbel roept ons op om ons te verbinden met God, met onszelf, met broeders en zusters en met de mensen in de wereld.
Ieder doet dat vanuit de talenten en gaven die God aan iedereen heeft gegeven.
Ons hartsverlangen geeft richting in hoe we dat mogen doen. We gaan je hierover inspireren en samen over bidden.

We zullen ook terugkijken, getuigen van gebedsverhoringen en danken voor 2019 en vooruit kijken en bidden voor 2020.
Na afloop (± 17.45 uur) bieden wij u graag een borrel aan in www.hofhouse.nl

Stuur deze uitnodiging gerust door aan andere belangstellende christenen bij de overheid, ondernemingen of in het onderwijs.

Nadere informatie volgt op de website www.prayerimpact.nl

Verplicht aanmelden kan bij a.deboer@minezk.nl

Vriendelijke groet,

Mede namens de teams van RGG en Prayer Impact

Tom Keek

06-25158790

doorprayerimpact

26 november 15.45 uur special met John Garfield: Goddelijke autoriteit in je werk.

Hoe neem ik goddelijke autoriteit in mijn werk bij de overheid, in het onderwijs of in de markt?
Daar gaan we het over hebben met John Garfield op 26 november.

Locatie: Ministerie van EZK/LNV Bezuidenhoutseweg 73, Den Haag. (neem je ID-bewijs mee!)

Aanmelden verplicht. Stuur een bericht aan a.deboer@minezk.nl
Wanneer je na afloop mee wil met het diner dan wil ik je vragen dat bij je aanmelding te vermelden.

John Garfield

doorprayerimpact

15 oktober 2019 bijeenkomst over Verwarde Personen

Op 15 oktober va 12.25 – 13.30 uur houden we onze wekelijkse themabijeenkomst. Dit keer zal Jorèl Wever van het Ministerie van J&V die meewerkt in het interbestuurlijke kernteam “Verwarde Personen” een toelichting geven op dit onderwerp.

Locatie: Stadhuis Den Haag, 12.25 uur verzamelen bij de ronde balie, ivm aanmeldingsprocedure. Daarna lopen we door naar zaal A 04 17.

Aanmelden hoeft niet persé, maar je mag een mail sturen aan a.deboer@minezk.nl dan weten we dat je komt.

Thema : Verwarde personen
Spreker : Jorèl Wever, Beleidsadviseur, Ministerie van Justitie en Veiligheid, DG Straffen en Beschermen, Interbestuurlijk Kernteam Verwarde Personen.

Het kernteam Verwarde Personen bestaande uit de betrokken ministeries en de VNG (gecoördineerd door VWS) combineert een aantal rode draden uit programma’s die allemaal gericht zijn op dezelfde doelgroep en zich ook afspelen in de arena van zorg/sociaal domein en veiligheid. Te denken valt aan:

 invoering van de Wet verplichte ggz (Wvggz)
 beschermd wonen en maatschappelijke opvang
 de meerjarenagenda Veiligheidshuizen en beveiligde zorg
 de uitwerking van zorgakkoorden
Kom ook, en bid en denk mee met de uitdagingen in het werk van christenen op 15 oktober!

We zijn als Prayer Impact gestart met een nieuwe reeks themabijeenkomsten. We zoeken Gods wijsheid voor concrete beleidsonderwerpen. Vorige drie keren ging het nog over armoedebeleid, gezond voedsel, de groen-blauwe leefomgeving, de verkiezingen 2019, energie(transitie), stedelijke impact en economie dienstbaar aan de mensen in Den Haag.

doorprayerimpact

Themabijeenkomst & borrel 5 september 2019 Impact op je stad, roeping van je stad

Gezamenlijke bijeenkomst van Prayer Impact en de Gebedsgroepen in Den Haag.
Locatie Ministerie van J&V, Turfmarkt 147, Den Haag, Schiermonnikoogzaal (N22-05)
Datum en tijd: 5 september 16.00 – 17.30, daarna borrel.

Hoe kun je impact maken op je stad. En welke rol en roeping heeft je stad. Vanzelfsprekend nemen we vervolgens ruim de tijd om te bidden.

Gastspreker David van Keulen van www.kroonbede.nl

Daarnaast zal Jorel Wever als dagvoorzitter optreden en Tom Keek spreken over de roeping van steden.

Vergeet niet je ID bewijs mee te nemen.
Aanmelden bij a.deboer@minezk.nl


doorprayerimpact

24 september 12.25 uur Themabijeenkomst: dilemma’s in je werk als christen

Themabijeenkomst  op 24 september 2019 over ‘dilemma’s in je werk als christen. Hoe gaan Daniël en Mozes, beide overheidsdienaren, om met werken in een omgeving die God niet erkent.
Anil Kumar bestuursadviseur voor de wethouder Economie, Binnenstad en Escamp van de Gemeente Den Haag en werkzaam voor het Europees Parlement namens de Christenunie ervaart deze dilemma’s dagelijks.

Kom ook, en bid en denk mee met deze uitdagingen op 24 september aanstaande!

We zijn als prayer impact gestart met een nieuwe reeks themabijeenkomsten. We zoeken Gods wijsheid voor concrete beleidsonderwerpen. Anil is een bevlogen christen die in zijn werk Gods wijsheid zoekt.

Locatie : Stadhuis Den Haag, Spui 70, 12.25 uur verzamelen bij de ronde balie, ivm aanmeldingsprocedure.

Daarna lopen we samen naar zaal 04.08 4e etage

Er is geen eten aanwezig.

Laat even weten dat je komt via: a.deboer@minezk.nl