Categorie Archief Agenda

doorprayerimpact

Themabijeenkomst “Christelijke politiek in Europa” 6 februari

Ook in 2020 organiseren we weer diverse pauzebijeenkomsten, netwerkmeetings en borrels.

We nodigen jou van harte uit jouw werk-thema centraal te stellen op een PI meeting. Neem daarvoor met tom@coloursofimpact.nl  contact op dan bespreken we de mogelijkheden.


Op donderdag 6 februari is de volgende Prayer Impact bijeenkomst tussen 12.30 – 13.30 uur (inloop 12.15 uur, wees op tijd ivm de aanmeldprocedure en vergeet je ID-bewijs niet)

En doorsturen naar andere christenen in je netwerk stellen we zeer op prijs.

Locatie                 : Ministerie van EZK/LNV
Bezuidenhoutseweg 73 Den Haag
Biesboschzaal 16 – gang CPassage1

Aanmelden door een bericht te sturen aan a.deboer@minezk.nl

Thema                   : Christelijke politiek in Europa

Spreker                 : Bert-Jan Ruissen. Lid van het Europees Parlement,
namens de SGP.

Bert-Jan kent de overheid vanuit het politieke speelveld. Maar was tot voor kort coördinerend beleidsambtenaar landbouw en innovatie op het ministerie van Economische Zaken .

Kom ook, en bid en denk mee met de uitdagingen in het werk van christenen!

We zijn als Prayer Impact gestart met themabijeenkomsten. We zoeken Gods wijsheid voor concrete beleidsonderwerpen. Vorige keren ging het bijvoorbeeld over armoedebeleid, gezond voedsel, de groen-blauwe leefomgeving, de verkiezingen 2019, energie(transitie), stedelijke impact, verwarde personen, economische ontwikkeling van Den Haag en de misstanden in de prostitutie.

Hartelijke groet,

namens het kernteam Prayer Impact Den Haag

Tom Keek

0625158790

doorprayerimpact

Pauzebijeenkomst 21 januari over Prostitutie

Het kernteam Prayer Impact wenst je een heel gezegend, succesvol en plezierig 2020. We verwachten nog meer impact te maken, door gebed en wandel.

Ook in 2020 organiseren we weer diverse pauzebijeenkomsten, netwerkmeetings en borrels.

We nodigen jou van harte uit jouw werk-thema centraal te stellen op een PI meeting. Neem daarvoor met tom@coloursofimpact.nl  contact op dan bespreken we de mogelijkheden.


Op dinsdag 21 januari is de volgende Prayer Impact bijeenkomst tussen 12.25 – 13.30 uur

Locatie                 : Stadhuis Den Haag, 12.25 uur verzamelen bij de ronde balie, ivm aanmeldingsprocedure. Daarna lopen we door naar zaal A 04 17.

Aanmelden door een mail te sturen aan tom@coloursofimpact.nl

Thema                   : Prostitutie: misstanden, moderne slavernij en kansen voor vrouwen die uit het “vak” willen stappen

Spreker                 : Hans Borghuis, Stichting De Haven

Hans spreekt veel in kerken en voor verenigingen en organisaties. Als spreker en relatiemanager werkt hij voor Stichting De Haven, een organisatie die – gedreven door het voorbeeld van Jezus – hulp biedt aan vrouwen die in Den Haag en omgeving in de prostitutie werken. Verreweg de meeste van deze vrouwen doen dit werk niet uit vrije wil, soms gedwongen door mensenhandelaren of een pooier, soms door armoede. Voor veel mensen is dit een onbekende wereld maar alleen al in Den Haag en omgeving werken duizenden vrouwen in de prostitutie.      

Meer informatie over Stichting De Haven: www.stichtingdehaven.nl

Verdere informatie over Hans: www.hansborghuis.nl


Kom ook, en bid en denk mee met de uitdagingen in het werk van christenen op 21 januari!

We zijn als Prayer Impact gestart met themabijeenkomsten. We zoeken Gods wijsheid voor concrete beleidsonderwerpen. Vorige keren ging het bijvoorbeeld over armoedebeleid, gezond voedsel, de groen-blauwe leefomgeving, de verkiezingen 2019, energie(transitie), stedelijke impact, verwarde personen en economische ontwikkeling van Den Haag.

Namens het kernteam Prayer Impact Den Haag

contactpersoon Prayer Impact Arlette de Boer Tel. 06-38825321 a.deboer@minezk.nl

doorprayerimpact

10 december 16.00 eindejaarsbijeenkomst “Verbinden: van hart tot hart”

Wij nodigen u van harte uit voor de gezamenlijke eindejaarsbijeenkomst van het www.Rijksgebed.nl  en www.PrayerImpact.nl

Locatie: Ministerie van SZW, Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag , 4e etage B-04.48.VZ – Muzenzaal 3. Neem je ID-bewijs mee!

Thema: Verbinden “van hart tot hart!”
Speker: Willy de Zoete, Gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, ChristenUnie. https://www.zuid-holland.nl/overons/bestuur-zh/gedeputeerde-staten/willy-zoete/

Toelichting op het thema: De bijbel roept ons op om ons te verbinden met God, met onszelf, met broeders en zusters en met de mensen in de wereld.
Ieder doet dat vanuit de talenten en gaven die God aan iedereen heeft gegeven.
Ons hartsverlangen geeft richting in hoe we dat mogen doen. We gaan je hierover inspireren en samen over bidden.

We zullen ook terugkijken, getuigen van gebedsverhoringen en danken voor 2019 en vooruit kijken en bidden voor 2020.
Na afloop (± 17.45 uur) bieden wij u graag een borrel aan in www.hofhouse.nl

Stuur deze uitnodiging gerust door aan andere belangstellende christenen bij de overheid, ondernemingen of in het onderwijs.

Nadere informatie volgt op de website www.prayerimpact.nl

Verplicht aanmelden kan bij a.deboer@minezk.nl

Vriendelijke groet,

Mede namens de teams van RGG en Prayer Impact

Tom Keek

06-25158790

doorprayerimpact

26 november 15.45 uur special met John Garfield: Goddelijke autoriteit in je werk.

Hoe neem ik goddelijke autoriteit in mijn werk bij de overheid, in het onderwijs of in de markt?
Daar gaan we het over hebben met John Garfield op 26 november.

Locatie: Ministerie van EZK/LNV Bezuidenhoutseweg 73, Den Haag. (neem je ID-bewijs mee!)

Aanmelden verplicht. Stuur een bericht aan a.deboer@minezk.nl
Wanneer je na afloop mee wil met het diner dan wil ik je vragen dat bij je aanmelding te vermelden.

John Garfield

doorprayerimpact

15 oktober 2019 bijeenkomst over Verwarde Personen

Op 15 oktober va 12.25 – 13.30 uur houden we onze wekelijkse themabijeenkomst. Dit keer zal Jorèl Wever van het Ministerie van J&V die meewerkt in het interbestuurlijke kernteam “Verwarde Personen” een toelichting geven op dit onderwerp.

Locatie: Stadhuis Den Haag, 12.25 uur verzamelen bij de ronde balie, ivm aanmeldingsprocedure. Daarna lopen we door naar zaal A 04 17.

Aanmelden hoeft niet persé, maar je mag een mail sturen aan a.deboer@minezk.nl dan weten we dat je komt.

Thema : Verwarde personen
Spreker : Jorèl Wever, Beleidsadviseur, Ministerie van Justitie en Veiligheid, DG Straffen en Beschermen, Interbestuurlijk Kernteam Verwarde Personen.

Het kernteam Verwarde Personen bestaande uit de betrokken ministeries en de VNG (gecoördineerd door VWS) combineert een aantal rode draden uit programma’s die allemaal gericht zijn op dezelfde doelgroep en zich ook afspelen in de arena van zorg/sociaal domein en veiligheid. Te denken valt aan:

 invoering van de Wet verplichte ggz (Wvggz)
 beschermd wonen en maatschappelijke opvang
 de meerjarenagenda Veiligheidshuizen en beveiligde zorg
 de uitwerking van zorgakkoorden
Kom ook, en bid en denk mee met de uitdagingen in het werk van christenen op 15 oktober!

We zijn als Prayer Impact gestart met een nieuwe reeks themabijeenkomsten. We zoeken Gods wijsheid voor concrete beleidsonderwerpen. Vorige drie keren ging het nog over armoedebeleid, gezond voedsel, de groen-blauwe leefomgeving, de verkiezingen 2019, energie(transitie), stedelijke impact en economie dienstbaar aan de mensen in Den Haag.