Categorie Archief Agenda

doorprayerimpact

16 juni ‘De overheid tast nu onze privacy en samenkomsten aan. Tot hoe ver?’

Beste medebidders,

Het kernteam van Prayer Impact vindt het belangrijk om regelmatig voor actuele thema’s te bidden en op dinsdag 16 juni, 16.30 u zouden wij graag met elkaar online bidden voor de 1,5 m. afstand-maatregelen in de kerk en de toekomstige corona-app en privacy-app.

Om mee te doen moet je je van te voren registreren door op de volgende link te klikken, zodat we veilig en ongestoord kunnen bidden:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZErceysqT8oHtNCUStv8magpUXj6TUNKn0-
After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the meeting.
Tip: kopieer deze bevestigingsmail in het onderwaterscherm van je agenda.

Patricia Balrak zal de online meeting met een lied openen.|
Het kernteam zal onder leiding van Arlette de Boer de thema’s nader toelichten.

De 1,5 m. afstandmaatregel betekent in de kerk voor ons allen onnatuurlijk afstand houden van je kerkfamilie , die we juist nu zo hard nodig hebben. Het is een betreurenswaardige situatie. Daarbij kunnen deze zomer (wrsl. tot 1/9) ook maar 100 man per dienst aanwezig zijn.

Laten we bidden dat gemeenteleden niet losraken van hun kerk en gemeente en dat een grotere samenkomst mét zingen eerder weer wordt toegestaan en mogelijk wordt.

Daarnaast neemt de privacy-app en corona-app de nodige risico’s van controle en overheidscensuur met zich mee. De corona-app moet b.v. mensen waarschuwen als zij in de buurt zijn geweest van iemand die besmet is met het coronavirus. Zij kunnen dan uit voorzorg 2 wk. in quarantaine gaan, ook als zij zelf nog geen klachten hebben. Je wandelgangen worden zo dus bekend bij de overheid.

Bij de privacy-app worden sommige gegevens automatisch verzamelt en verwerkt, zoals je IP-adres, softwareconfiguraties, ID-nummers van je mobiele apparaten. De privacy-app is ontworpen om gegevensbescherming te bevorderen. Het is goed om te bidden dat onze privacy door de overheid niet wordt ingeperkt in deze periode van crisis.

Samen stérk door eenheid en gebed voor alle overheidszaken die op Nederland afkomen.

Wij hopen dat velen van jullie weer mee zullen bidden en bij onze Prayer Impact ZOOM aansluiten!

Hartelijke groet,

namens het kernteam Prayer Impact,

Arlette de Boer en Annemarie Goudswaard

doorprayerimpact

4 juni online ‘wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!’

We nodigen je van harte uit voor de volgende online meeting van Prayer Impact op donderdag 4 juni met als thema ‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’.

Zet deze datum direct in je agenda, wanneer je je hebt geregistreerd.

In deze bijeenkomst staat gebed voor de jongeren van ons land centraal. En in het bijzonder hun (geestelijke) veiligheid.

Tonnes Blonk, Adviseur Sociale Veiligheid van een ROC, neemt ons mee in de wereld van ‘de jongere van vandaag’.

Deze ROC heeft meer dan 20.000 studenten uit alle lagen van de bevolking. Er komt veel op hen af en verkeerde keuzes kunnen snel gemaakt zijn.

Wieger Zwikstra zal ons meenemen in Gods Woord over Zijn perspectief op de jeugd en Tonnes zal vanuit de praktijk situaties schetsen waarvoor gebed hard nodig is. Denk daarbij aan eenzaamheid, onderwijsachterstanden, criminaliteit, jeugdbendes en wapenbezit.

Je kunt al inloggen vanaf 16.15 uur. Het programma start vanaf 16.30 tot 17.30 uur.

Je mag deze uitnodiging doorsturen aan andere christenen met een hart voor maatschappelijke vraagstukken.

We geloven dat juist in deze online-tijd het netwerk van Prayer Impact mag uitbreiden.

Het programma bestaat uit een toelichting op het thema, gebedstijd en een korte plenaire afsluiting.

Om veilig online samen te komen vragen we je te registeren via de onderstaande link.

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAvdeCrqD0sG9Yix0q1MbTc9BbVpQpKqsBf

Na registratie ontvang je een mail met de gegevens hoe je kunt deelnemen aan de meeting.

Warme groet,

Het kernteam Prayer Impact

doorprayerimpact

19 mei online “Duurzaam Europa” met Anja Haga

We nodigen je van harte uit voor de volgende online meeting van Prayer Impact op 19 mei.
We zijn verheugd dat Anja Haga van de Christenunie (tevens accountmanager van Staatsbosbeheer) ons dit keer haar christelijke visie op een duurzaam Europa wil delen.

Anja Haga: “Ook nu Corona en klimaatverandering maken, wat mij betreft, duidelijk dat we als mensen de schepping teveel naar onze hand willen zetten. Uiteindelijk gaat dat mis. Om het tij te keren zullen we actie moeten ondernemen. Niet alleen individueel, maar ook op Europees niveau. Makkelijk zal dat niet per se zijn, maar wel noodzakelijk. Ik ga graag met jullie in gesprek over de uitdagingen voor een duurzaam Europa.”

Je kunt al inloggen vanaf 16.15 uur. Het programma start vanaf 16.30 tot 17.30 uur.

Je mag de uitnodiging doorsturen aan andere christenen met een hart voor maatschappelijke vraagstukken of je gebedsgroep..
We geloven dat juist in deze online-tijd het netwerk van Prayer Impact zo mag uitbreiden.

Het programma bestaat uit de thema-bespreking, gebedstijd en een korte plenaire afsluiting.

Om veilig online samen te komen vragen we je te registeren via onderstaande link.
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMldOGhrj0sGdakXlh2FPJIJNyTJQrkxUU2

De volgende online meetings kun je alvast reserveren in je agenda (inloop v.a. 16.15 – 17.30 uur): 4 juni, 16 juni, 2 juli, 14 juli

Warme groet,
Kernteam Prayer Impact

Tip: download de laatste versie van Zoom met de nieuwste beveiligingsinstellingen: https://zoom.us/download#client_4meeting
en installeer het vervolgens op je PC.

doorprayerimpact

Online bijeenkomst 7 mei Gebed voor onze leiders in een land dat schudt

Geacht netwerk van Prayer Impact.

We nodigen je van harte uit voor de volgende online meeting van Prayer Impact op 7 mei.

Je kunt al inloggen vanaf 16.15 uur. Het programma start vanaf 16.30  tot 17.30 uur.

Je mag de uitnodiging doorsturen aan andere christenen met een hart voor maatschappelijke vraagstukken.
We geloven dat juist in deze online-tijd het netwerk van Prayer Impact mag uitbreiden.

Het thema voor dit keer: “Gebed voor onze leiders in een land dat schudt”

In onze vorige meeting hebben we met 15 deelnemers stil gestaan bij nieuw leiderschap. Komende bijeenkomst willen we opnieuw bidden voor de leiders van ons land die grote beslissingen moeten maken. Juist in deze tijd van schudden en verandering is het nodig te blijven bidden voor onze leiders zodat de juiste koers wordt gezet. Ook worden er op dit moment veel spoedwetten gemaakt en daarin is Gods wijsheid en bescherming nodig.

We gaan stilstaan bij Jesaja 35 waarin staat dat God de woestijn zal doen opbloeien en wateren zal geven. We geloven in bloei voor ons land en in stromen van Levend Water en we geloven dat de huidige tijd van schudden hiervan een begin is. De fase waarin we nu zitten voelt als een fase van verwachting, we zijn in afwachting van wat komen gaat, maar we weten nog niet hoe dat nieuwe eruit gaat zien.

Laten we bidden om indrukken en woorden van wat God voor ons land en voor onze leiders heeft, zodat we dit kunnen uitbidden en kunnen spreken.

Het programma bestaat uit een toelichting op het thema aan de hand van de bijbel, bidden in online-groepjes en een korte plenaire afsluiting.

Wij vragen je met de onderstaande link te registeren, zodat we veilig en ongestoord kunnen bidden. Wanneer je nog niet eerder hebt meegedaan dan vraag ik je een mail naar mij te sturen en jezelf bekend te maken.

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIkf-qpqDouHtzgXmR0C9k45AWMneBmGY0J

Nadat je je hebt geregistreerd krijg je een e-mail met informatie hoe je kunt deelnemen aan de gebedsmeeting

doorprayerimpact

Online gebedsbijeenkomst 21 april “Nieuw Leiderschap”

Op 21 april vanaf 16.15 uur ben je welkom om mee te doen met onze online gebedsbijeenkomst. Om 16.30 starten we tot 17.30 uur.

We willen deze bijeenkomst van Prayer Impact vooral stilstaan bij en bidden voor nieuw leiderschap. In Nederland, maar ook wereldwijd.

In deze tijd zien we dat nog steeds veel politieke leiders vooral kijken naar hun herverkiezing. Landen bestoken elkaar met fakenews en proberen een slaatje te slaan uit deze crisis.

Veel bedrijven gaan vooral voor korte termijnwinst en het tevreden stellen van hun aandeelhouders.

Maar wie ziet er om naar de talloze vluchtelingen? Naar de dagloners die nu geen werk hebben? Naar flora en fauna die het op veel plekken zwaar te verduren heeft? Of dichterbij: de nood achter de voordeuren?

De wereld snakt naar het openbaar worden van de zonen van God. Naar leiders van overheden, bedrijven, kerken en organisaties die zich, bewust of onbewust, laten leiden door de principes van Gods koninkrijk. Laten we met elkaar bidden dat het schudden van deze tijd ook ruimte maakt voor nieuw leiderschap!

We vragen je te registeren voor deze gebedsmeeting door te klikken op deze link. Dit doen we om goed beveiligd in alle rust te bidden.

https://zoom.us/meeting/register/tJUsfu-qqDgjGdwWmyO5HGjg1CgDEdKp6Rl5

Nadat je je hebt geregistreerd krijg je een bevestigingsmail met de inloggegevens.

En doorsturen aan bevriende christenen met een hart voor maatschappelijke vraagstukken mag.

Tot dinsdag.

Namens het kernteam van Prayer Impact

Tom Keek

+31 (0)6 251 58 790

www.prayerimpact.nl