Categorie Archief Agenda

door

18 april Impact of Talent in PI Network

Op dinsdag 18 april 2017 van 12.30 – 13.30 uur (geen lunch aanwezig) is er gelegenheid met christenen uit de overheid, bedrijfsleven en onderwijs in gesprek te gaan over talenten.

Wat is jouw talent en hoe zet je dat in voor Gods koninkrijk. Te vaak zijn we alleen bezig met onze talenten in de kerkelijke gemeenschap. Maar God heeft ook talenten gegeven voor op je werk en in je familie en buurt. Wat God wil met jouw talenten Gods Koninkrijk in allerlei invloedsferen van de maatschappij verstigen.
Hoe we dat doe en hoe we elkaar kunnen versterken bespreken we dinsdag 18 april.
Je bent van harte welkom.

Locatie: Stadhuis Den Haag/zaal B.01.10 op de 1ste etage van het stadhuis, Spui 70 te Den Haag (ingang via trap in Atrium aan achterzijde richting CS stadhuis. Aanmelding bij receptie is niet nodig).

Programmaonderdelen: intro, gebed, elkaars talenten leren kennen en gebed.

Sprekers: kernteam Prayer Impact

 

door

Themabijeenkomst 21 maart 2017 Anil Kumar (CU) over Gods Impact Economy

We nodigen jou van harte uit voor de themabijeenkomst van Prayer Impact op 21 maart a.s. van 12.30 tot 13.30 uur.

Thema dit keer is: Wat is Gods Impact Economy in en voor Den Haag. Hoe kunnen wij als christen impact hebben op ons werk, zowel inhoudelijk als geestelijk? Hoe handel je als christen in een bestuurlijk- politieke omgeving? Wat draag je bij en wat heb je als extra te bieden in een omgeving  met een hoge dynamiek, hoge eisen, bestuurlijk en politieke belangen en soms een afrekencultuur?

Anil Kumar is uitgenodigd om ons te inspireren over dit thema. Hij werkt als bestuursadviseur bij de gemeente Den Haag en vervult daarmee een sleutelrol in o.a. het versterken van de Haagse economie.

Nodig jij ook je collega uit?
Omdat de bijeenkomsten een praktische vertaling geven naar het dagelijkse werk, is het ook voor (christen) collega leuk om mee te doen. Centraal staat “Wat voor verschil willen wij maken op onze werkplek?”

Datum en tijd: dinsdag 21 maart 2017 van 12.30 – 13.30 uur (geen lunch of drinken aanwezig).

Locatie: Stadhuis Den Haag, Spui 70, zaal C.01.09. Deze zaal ligt op de 1ste etage van het Stadhuis. Via de trap aan de achterzijde van het stadhuis (kant CS) kunt u de 1ste etage bereiken. (aanmelding bij receptie is niet nodig).

Programmaonderdelen: intro, inspiratie en afsluiting met gebed.

door

Themabijeenkomst 21 februari 2017 Wij zijn er om de toekomst te ontsluiten!

Lance Wallnau geeft in zijn video advies over hoe wij ons als Christenen op ons werk zouden moeten gedragen, en wat de kern is van transformatie.

De sleutel tot verandering zit in vernieuwing van ons denken en van ons hart, en te handelen naar Gods wil.

Daarmee zetten we Goddelijke transformatie in gang.

 

Hoe doen we dat?

Door een open MIND voor die ander; door te luisteren, kan hij/zij een deel v/d oplossing geven!

Door een open HEART; eer de Bron in die ander.

Door een WILL om de toekomst te omarmen! Die toekomst kost je iets/inzet.

 

God wil op deze manier werken, transformeren en vernieuwen op veel gebieden: organisatie > overheid > bedrijfsleven > onderwijs > economie.

 

Laat je verrassen en transformeren dinsdag 20 februari 2017 om 12.30 – 13.30 uur!

Locatie Provinciehuis, Zuid-Hollandplein 1, Den Haag/Uiterwaardenzaal C1.81

Aanmelden via: A.deboer@minez.nl

door

Themabijeenkomst 24 januari 2017 Jouw sleutelrol in 2017?

Van harte welkom op de themabijeenkomst van 24 januari 2017.
Heb je je goede voornemens en nieuwe uitdagingen voor 2017 geformuleerd?
Maar heb je wel eens nagedacht over jouw sleutelrol in je werk. Wanneer je Jezus kent, Hij heeft je gered van de dood en een sprankelend nieuw leven gegeven, wat is jouw roeping op je werk?
Wij geloven dat God ons in 2017 met meer positieve impact in onze organisatie wil laten werken.
Hoe maken wij het verschil in 2017?
Als christen mogen we onze positie innemen en onze taak vervullen.
En zo zoutend zout en lichtend licht zijn.
Ben je geroepen om Zijn liefde te tonen en niet te oordelen over collega’s? Of is jouw roeping om met wijsheid van God nieuwe ideeën naar voren te brengen? Of ben jij de biddende kracht voor je collega’s?
God heeft jou immers unieke talenten gegeven om een unieke sleutelrol te vervullen in 2017.
Op 24 januari willen we tijdens de themabijeenkomst gaan ontdekken:
• welke sleutelrollen we als gelovigen hebben,
• welke gelovige sleutelpersonen je kent in je organisatie en
• hoe we belemmeringen om die sleutelrol te pakken kunnen loslaten.
Bereid je vast voor op deze vragen.
We zien je graag op 24 januari 12.30 uur, Ministerie van EZ, Bezuidenhoutseweg 73, Den Haag/Visserzaal nr. 50 – gang C Zuid 4
Vergeet je niet aan te melden bij a.deboer@minez.nl

door

Themabijeenkomst 8 november “Regeren over angst”

Op 8 november van 12.30 – 13.30 uur nodigen we je uit voor de themabijeenkomst van Prayer Impact.
Het ministerie van Economische Zaken aan de Bezuidenhoutseweg 73, te Den Haag heeft vooor ons de Visserzaal nr. 50 – C Zuid 4 gereserveerd.

Verplicht aanmelden bij a.deboer@minez.nl en vergeet je ID niet mee te nemen.

Waarom deze themabijeenkomst over angst?

We merken dat er allerlei redenen zijn om vanuit angst in je werk te staan. Reorganisaties maken je bang voor je toekomstige werk. De hoge druk die op je gelegd wordt om nog meer te doen, maken je bang voor je beoordeling. De vijandigheid in het team maken je bang voor samenwerken.

In de bijbel zijn grote Godsmannen en Godsvrouwen ook bang. Wat kunnen we van hun leren? Wat kunnen we van elkaar leren?
We eindigen de themabijeenkomst met  gebed.