Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Arlette de Boer
Lid Kernteam Prayer Impact

Coördinator rijksgebed
werkzaam bij het Ministerie van EZK

A.deBoer@minezk.nl of 06-38825321