Themabijeenkomsten en pauzegebed

Bid met één van de gebedsgroepen mee bij het rijk, de provincie, de gemeente en diverse bedrijven.

Hartelijke groet, mede namens Team Prayer Impact (Tom Keek, Arlette de Boer, Annemarie Goudswaard, Johanneke Henstra, Wieger Zwikstra) Neem met één van ons contact op om te horen waar we bidden of stuur een mail aan A.deBoer@minezk.nl